KRA 3

Perkongsian Pintar dan Keterlibatan Strategik

Perkongsian pintar yang berimpak tinggi antara UKM dengan pihak berkepentingan yang saling memanfaatkan dan mengukuhkan tawaran nilai UKM (pendidikan, penyelidikan dan khidmat universiti) di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.