Kekosongan Jawatan RA dan GRA

  1. Calon perlu memiliki kefahaman di dalam bidang biologi molekul dan/atau bioteknologi dan/atau biokimia dan/atau biomedik dan/atau boinformatik dan lain-lain kursus yang berkaitan. Kemahiran menulis dalam Bahasa Melayu dan Inggeris adalah satu bonus.
  2. Calon yang berminat terutamanya lepasan pra-siswazah/sarjana dengan PNGK>3.00 ke atas boleh membuat permohonan melalui emel dengan lampiran CV dan penyataan minat secara ringkas ke email:faridda@ukm.edu.my
  3. Calon akan dipertimbangkan untuk dua projek melibatkan penyelidikan dalam tumbuhan.  Hanya calon yang disenarai pendekkan akan dihubungi selepas tarikh tutup (Ahad 15 Oktober 2017).

 

Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut boleh menghubungi Dr. Wan Mohd Aizat, Institut Biologi Sistem (INBIOSIS) Tel: +603 8921 4554